تازه های آکادمی

ده باور اشتباه و خطرناک در مورد مدیریت استراتژيک

متاسفانه فضای مدیریت استراتژيک چه در عرصه عمل و چه در عرصه آموزش تئوریک...

مهندسی یكپارچگی سازمان

دکتر کاوه محمد سیروس ؛ دارای فوق‌دکتراي مهندسی صنايع(PhD.)  از دانشگاه صنعتي...

کدام وزارت از همه با برنامه تر است؟

گزارش تحلیلی وضعیت نگرش و نظام راهبردی در وزارت‌خانه‌های ایران

وب سایت آکادمی استراتژی

وب سایت جدید آکادمی استراتژی

آکادمی مدیریت استراتژی به منظور توسعه و ترویج هر چه بهتر و تخصصی تر مدیریت...