تازه های آکادمی

strategic-renewal

بازآفرینی استراتژی کسب و کار

دکتر علی تقی زاده هرات؛ مدرس دوره های تعالی سازمانی و مدیریت استراتژیک و عضو...

change

خلاصه درس مدیریت تغییر و نوآوری

“تحول” عبارت است از تغيير در محيط، ساختار، فناوري، يا افراد يک سازمان. ...

khabar-taghir

دومین کنفرانس بین المللی مجازی مدیریت تغییر و نوآوری

جهان پیرامون ما پیوسته در حال تغییر است. رقابت جهانی، بحران اقتصادی، توسعه...

Dr-Taghizadeh

سمینار بازآفرینی استراتژی کسب و کار

آکادمی استراتژی ایران با همکاری مرکز آموزش کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه...

bsc-strategy

همسویی استراتژیک با BSC

همسویی استراتژیک با BSC؛همانطور که مستحضر هستید استراتژی ها در سه سطح شرکتی،...

strategy1

استراتژی پایدار در شرایط ناپایدار

استراتژی پایدار در شرایط ناپایدار؛بسیاری از سازمان‌ها برنامه‌ریزی...

tadvin-sterategi

چارچوبی برای تدوین استراتژی تکنولوژی کشورهای در حال توسعه

 چارچوبی برای تدوین استراتژی تکنولوژی کشورهای در حال توسعه؛کشورهای در حال...

market-strategy-

استراتژی بازاریابی

استراتژی بازاریابی (Marketing Strategy)؛ رویکردی جدید به مقوله استراتژی است. این گونه...

What-strategy-is-and-what-it-is-not

What strategy is not

What strategy is not،استراتژی، واژه ای که تا به الان کمتر کسی را می توان یافت که آن را...

blue-ocean-strategy

استراتژی اقیانوس آبی

استراتژی اقیانوس آبی(Blue Ocean Strategy)؛استراتژی اقیانوس آبی تمرکز خود را بر روی...