تازه های آکادمی

Customer-Centric Strategy

پروفسور رون میر؛مدیرعامل مرکز استراتژی و رهبری اروپا، خالق کتاب استراتژی با...

آشنایی با متدولوژی ،شیوه اجرا

دکتر حسین ظهوریان پردل؛ ایشان از مدرسان دوره های مدیریت و ارزیابی و توان...

چگونه سازمان ها در شرایط مبهم و پیچیده همچنان استراتژیک تصمیم می گیرند و اقدام می کنند

دکتر مجتبی لشگر بلوکی؛ دارای دکتری مدیریت استراتژیک و استاد مدعو دانشگاههای...

استراتژی در جهان شبکه ای

دکتر سعید خزایی؛ عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه و مدرس دوره های آینده پژوهی...

تدوین استراتژی جریان دانش در سازمانهای دانش بنیان

ذکترحسن یاریگر روش؛ دكترای مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع از دانشگاه علم و...

رويكرد شناختی به استراتژی

ذکتر حمیدرضا رضایی؛ دكترای مدیریت تكنولوژی از دانشگاه گرونوبل فرانسه –...

استراتژی مبتنی بر منابع

دکتر علی تقی زاده هرات؛ مدرس دوره های تعالی سازمانی و مدیریت استراتژیک و عضو...

انتخابهای استراتژیک مدیران در شبکه سازی

مهندس محمدرضا شعبانعلی؛ ایشان فارغ التحصیل رشته MBA از دانشکده مدیریت...

برنامه ریزی استراتژیک ،در عصر شبکه های اجتماعی

مهندس علیرضاقنادان؛کارشناسی ارشد مدیریت فن‌آوری اطلاعات از دانشگاه تربیت...

توصیه ‏های اجرایی برای ناکجا آباد مدیریت استراتژیک در سازمان‏ها

مهندس احمدرضا نخجوانی؛ مدیر عامل کنونی شرکت شاتل، تحصیلات دانشگاهی خود را...