What strategy is not

What strategy is not،استراتژی، واژه ای که تا به الان کمتر کسی را می توان یافت که آن را نشنیده باشد. در فضاهای تخصصی و کاری هنگام استعمال کردن این واژه تعاریف مختلفی به اذهان مدیران و کارکنان می رسد.استراتژی بعنوان آمال و آرزو، استراتژی بعنوان یک اقدام، استراتژی بعنوان چشم اندازو…؛استراتژی تعیین می کند چه فعالیت هایی را باید و چه فعالیت هایی را نباید انجام داد.

What strategy is not

 
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *