تازه های آکادمی

مفهوم ارزش های سازمانی

ارزش‌های سازمانی می‌توانند به عنوان مبنایی مورد استفاده قرارگیرند که...

مفهوم ماموریت سازمانی

در بخش پایانی به تفاوت بین ماموریت و چشم انداز سازمانی می پردازیم: ماموریت...

تبیین جایگاه ماموریت و چشم انداز در فرایند برنامه ریزی استراتژیک

صاحب نظران مدیریت چارچوب های مختلفی را در حوزه های برنامه ریزی استراتژیک...

چشم انداز چیست؟

سازمان ها برای تحقق اهداف و کسب موفقیت نیازمند تصویری روشن از آینده خود می...

ساخت اولین کانال ویدیویی تخصصی مدیریت استراتژیک در کشور با همکاری وب سایت آپارات

آکادمی استراتژی ایران به عنوان یک مرجع مجازی می کوشد تا آخرین دستاوردهای...

انتشار متا مدل پوینت – نسخه ۴

بر اساس نظرسنجی های جهانی در طول ۲۰ سال گذشته برنامه استراتژیک بدون استثناء...

چرا برنامه های استراتژیک در ایران معمولا با عدم موفقیت روبرو می شوند؟

دکتر علی نقی مشایخی دکترای مدیریت از دانشگاه MIT آمریکا و استاد دانشگاه صنعتی...

چارچوب دهی به موانع معرفت شناختی و روان شناختی تصميم گيری استراتژيک

ارائه ی مدلی جامع از عوامل محیطی مؤثر بر فرآیند تصمیم گیری استراتژیک

 

بررسی ماهیت وکارکرد تفکر ومدیریت استراتژیک واصول مبتنی بر آن در محیط کسب وکار