تازه های آکادمی

5 واقعیت تلخ در مورد برنامه ریزی استراتژيک و1راهکار نابهنجار

دکتر مجتبی لشگر بلوکی؛ دارای دکتری مدیریت استراتژیک و استاد مدعو دانشگاههای...

شرایط و موقعیت های تصمیم گیری

سازمان ها همواره شرایطی را تجربه می نمایند که نیازمند تصمیم گیری سریع و...

ابزارهای پیش بینی و آینده پژوهی

طی سده‌های متمادی، انسانها ابزارهای فراوانی به منظور بررسی آیندة دراز مدت و...

رویکردهای متداول برنامه ریزی استراتژیک در شرایط عدم

زمانی که آینده کاملا قابل پیش بینی است، برای طراحی استراتژی، می توان از...

معرفی چارچوب مفهومی XLRM

در برنامه ریزی پابرجا، به منظور هدایت فرایند اکتشاف و مستندسازی فعالیتهای...

مدل ذهنی مدیران استراتژیک

دکتر رحیم فرضی پور؛ مدیر موسسه بهار،مرکز آموزش تخصصی مدیریت MBA و DBA و مدرس...

آینده نگاری سازمانی و خلق استراتژی در محیط های ناپایدار

دکتر سعید خزایی؛ عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه و مدرس دوره های آینده پژوهی...

عملکرد برنامه ریزی پابرجا

برنامه ریزی پابرجا از طریق یک فرایند تکراری که در آن انسان به کمک رایانه، سبد...

استراتژی پابرجا چیست؟

برنامه ريزي دوربرد اين روزها، با چالش عدم قطعيت عميق دست و پنجه نرم مي كند. به...

عدم قطعیت عمیق چیست؟

هر جا که آینده غیر قابل پیش‌بینی باشد، اصطلاحاً گفته می‌شودکه آینده با عدم...