تازه های آکادمی

Reinventing Strategic Planning A fully integrated Strategic

دکتر  Paul Hunter دارای دکترای مدیریت استراتژیک و رهبری و رییس انجمن مدیریت...

قاتلان تصمیم گیری گروهی استراتژیک و چند تکنیک و نکته کاربردی و ساده

دکتر مجتبی لشگر بلوکی؛ دارای دکتری مدیریت استراتژیک و استاد مدعو دانشگاههای...

Strategy Execution – Avoiding the Traps

دکتر Felemming Poulfelt دکترای مدیریت استراتژیک و رهبری و ریاست دانشکده کوپنهاگ...

Company of the Future-Exercising Disruptive Strategies

دکتر Felemming Poulfelt دکترای مدیریت استراتژیک و رهبری و ریاست دانشکده کوپنهاگ...

معرفی روش عارضه یابی و تعیین سطح بلوغ استراتژیک

مهندس عادل فیض؛ کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه تهران با گرایش مدیریت عملیات،...

جنگل استراتژی

دکتر علیرضا یوسفی؛  دارای دانشنامه دکترای مدیریت راهبردی از دانشگاه دفاع...

استراتژی اقیانوس آبی

دکتر علیرضا یوسفی؛  دارای دانشنامه دکترای مدیریت راهبردی از دانشگاه دفاع...

سازمان رقابتی آینده: ایجاد چابکی در برنامه استراتژی

پرفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی؛ دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه...

مروری بر الگوی،تعالی سازمانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا- ویرایش 2013 (با تمرکز بر روی معیار استراتژی)

دکتر علی تقی زاده هرات؛ مدرس دوره های تعالی سازمانی و مدیریت استراتژیک و عضو...

چارچوبی برای مدیریت استراتژیک و عملکرد در شرکتهای هلدینگ

مهندس عادل فیض؛ کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه تهران با گرایش مدیریت عملیات،...