تازه های آکادمی

پیروزی در کسب و کار

دکتر گرنت درایور؛ به عنوان یکی از مطرح ترین اساتید و مشاوران حوزه رهبری و...

بانک های نوآوری یا مرگ

دوآنا ملی؛ مدیر بازاریابی بانک  Zions می باشند. در این سخنرانی به موضوع بانک...

مراوده استراتژی (Strategy Communication) چیست؟

مراوده استراتژی (Strategy Communication) ؛ در واقع مجموعه فعالیت هایی است، که به تفهیم و...

دفتر مدیریت استراتژی (SMO) چیست؟

دفتر مدیریت استراتژی (SMO)؛ وظیفه طرح ریزی استراتژی و تدوین آن،کنترل اقدامات...

رشد استراتژیک نیازمند اعمال نظرات مشتریان

کریستین استنبرگ؛ مدیر استراتژی سازمانی سینماهای AMC در کنفرانس مدیریت...

باز آفرینی رسانه در دنیای ارتباطات

آدام استرو؛ مدیر استراتژی یکی از بزرگترین وب سایت های خبری، تکنولوژی و رسانه...

سمینار مدیریت عملکرد و کنترل اقدامات استراتژیک در دنیای واقعی

آکادمی استراتژی در راستای توسعه و ترویج مباحث تخصصی و کاربردی مدیریت...

سمینار “بررسی مدل های خلق استراتژی”

آکادمی استراتژی در راستای توسعه و ترویج مباحث تخصصی و کاربردی مدیریت...

تفکر استراتژیک ، تفکر فرصت طلبانه

دکتر حیدر امیران؛ دکتری مدیریت صنعتی (گرایش تولید و عملیات) ،مدیروموسس...

Strategic Change Processes

پروفسور رون میر؛مدیرعامل مرکز استراتژی و رهبری اروپا، خالق کتاب استراتژی با...