درس گفتار

سمینارهای مجازی

بانک ویدیو

Strategy

مدیریت استراتژیک در شرکت نوکیا

این مطلب فقط برای اعضا قابل مشاهده است. لطفابه بخش های ورود به سایت و یا عضویت...

10

برنامه ریزی استراتژیک چابک

این مطلب فقط برای اعضا قابل مشاهده است. لطفابه بخش های ورود به سایت و یا عضویت...

11

استراتژی های رقابتی پویا در تلفن همراه

این مطلب فقط برای اعضا قابل مشاهده است. لطفابه بخش های ورود به سایت و یا عضویت...

9

استراتژی تکرار شونده

آماندا ریچاردسون(مدیر تولید Prezi)؛ استراتژی تکرار شونده در این ویدئو آموزشی...

کتابخانه استراتژی

performance prism1

کتاب منشور عملکرد – اندی نیلی

این مطلب فقط برای اعضا قابل مشاهده است. لطفابه بخش های ورود به سایت و یا عضویت...

یادگیری الکترونیک

mashable_adam_strow_1

بازآفرینی رسانه در در دنیای ارتباطات – آدام استرو (مدیر استراتژی Mashable)

این مطلب فقط برای اعضا قابل مشاهده است. لطفابه بخش های ورود به سایت و یا عضویت...