Category: مفاهیم استراتژی

خلاصه درس مدیریت تغییر و نوآوری

“تحول” عبارت است از تغيير در محيط، ساختار، فناوري، يا افراد يک سازمان. ...

شرایط و موقعیت های تصمیم گیری

سازمان ها همواره شرایطی را تجربه می نمایند که نیازمند تصمیم گیری سریع و...

ابزارهای پیش بینی و آینده پژوهی

طی سده‌های متمادی، انسانها ابزارهای فراوانی به منظور بررسی آیندة دراز مدت و...

رویکردهای متداول برنامه ریزی استراتژیک در شرایط عدم

زمانی که آینده کاملا قابل پیش بینی است، برای طراحی استراتژی، می توان از...

معرفی چارچوب مفهومی XLRM

در برنامه ریزی پابرجا، به منظور هدایت فرایند اکتشاف و مستندسازی فعالیتهای...

عملکرد برنامه ریزی پابرجا

برنامه ریزی پابرجا از طریق یک فرایند تکراری که در آن انسان به کمک رایانه، سبد...

استراتژی پابرجا چیست؟

برنامه ريزي دوربرد اين روزها، با چالش عدم قطعيت عميق دست و پنجه نرم مي كند. به...

عدم قطعیت عمیق چیست؟

هر جا که آینده غیر قابل پیش‌بینی باشد، اصطلاحاً گفته می‌شودکه آینده با عدم...

مفهوم ارزش های سازمانی

ارزش‌های سازمانی می‌توانند به عنوان مبنایی مورد استفاده قرارگیرند که...

مفهوم ماموریت سازمانی

در بخش پایانی به تفاوت بین ماموریت و چشم انداز سازمانی می پردازیم: ماموریت...