Category: تجارب استراتژی

پیروزی در کسب و کار

دکتر گرنت درایور؛ به عنوان یکی از مطرح ترین اساتید و مشاوران حوزه رهبری و...

بانک های نوآوری یا مرگ

دوآنا ملی؛ مدیر بازاریابی بانک  Zions می باشند. در این سخنرانی به موضوع بانک...

مراوده استراتژی (Strategy Communication) چیست؟

مراوده استراتژی (Strategy Communication) ؛ در واقع مجموعه فعالیت هایی است، که به تفهیم و...

دفتر مدیریت استراتژی (SMO) چیست؟

دفتر مدیریت استراتژی (SMO)؛ وظیفه طرح ریزی استراتژی و تدوین آن،کنترل اقدامات...

رشد استراتژیک نیازمند اعمال نظرات مشتریان

کریستین استنبرگ؛ مدیر استراتژی سازمانی سینماهای AMC در کنفرانس مدیریت...

باز آفرینی رسانه در دنیای ارتباطات

آدام استرو؛ مدیر استراتژی یکی از بزرگترین وب سایت های خبری، تکنولوژی و رسانه...

چرا برنامه های استراتژیک در ایران معمولا با عدم موفقیت روبرو می شوند؟

دکتر علی نقی مشایخی دکترای مدیریت از دانشگاه MIT آمریکا و استاد دانشگاه صنعتی...

لطفا برنامه ریزی استراتژیک نکنید

اکثر مدیران، برنامه ریزی استراتژیک را بی ثمر می یابند. به چه دلیل این اتفاق...

ده باور اشتباه و خطرناک در مورد مدیریت استراتژيک

متاسفانه فضای مدیریت استراتژيک چه در عرصه عمل و چه در عرصه آموزش تئوریک...

کدام وزارت از همه با برنامه تر است؟

گزارش تحلیلی وضعیت نگرش و نظام راهبردی در وزارت‌خانه‌های ایران