مفهوم ارزش های سازمانی

ارزش‌های سازمانی می‌توانند به عنوان مبنایی مورد استفاده قرارگیرند که براساس آنها سیاست‌ها را تدوین‌کرد. حتی می‌توان با تکیه بر آنها، شیوه رفتار روزانه کارکنان و مبنای تصمیم گیری‌ها در محل کار را مشخص‌نمود.

مقدمه
مفهوم ارزش سازمانی
منافع حاصل از تدوین ارزش ها کدامند؟
فرایند تدوین ارزش های سازمانی
تفاوت اهداف و ارزش های سازمانی
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *