متامدل پوینت

متا مدل پوینت ،یک مدل مرجع  “reference model ” درمدیریت استراتژیک است. مدل مرجع، راهنمای کسانی است که در پی اجرای نظام مدیریت استراتژیک در سازمان خود، منطبق بر مشخصات و مقتضیات سازمان، می باشند.براساس نظرسنجی در 20 سال گذشته برنامه استراتژیک بدون استثناء جزو محبوب ترین و رضایت بخش ترین ابزارهای مدیریتی در سراسر جهان بوده است. فرقی نمی کند شما یک شرکت اروپایی باشید یا در آفریقا فعالیت می کنید، چه بزرگ باشید چه کوچک، خصوصی یا دولتی، تولیدی باشید یا خدماتی تجربه ثابت کرده است که 100درصد سازمان ها محتاج تصمیمات استراتژیک و تغییرات استراتژیک اثربخش هستند.

چه نیاز است به پوینت 4 ؟
متامدل پوینت چیست؟
کارکرد پوینت چیست؟
ارکان پوینت چیست؟
ارزیابی آمادگی وتکامل استراتژيک
جاده تدوین و فرموله کردن استراتژی
جاده جاری سازی استراتژی
جاده مدیریت عملکرد استراتژیک
برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد پوینت 4
جاری سازی استراتژیک با رویکرد پوینت 4
مدیریت عملکرد استراتژیک با رویکرد پوینت 4
تبیین ساز و کارهای یادگیری سازمانی و تعالی

دانلود “نقشه کلان متا مدل پوینت؛ نسخه 4” POINT_metamodel_ver4_2-1.gif – Downloaded 1005 times – 3 MB